Notícies

Actualitat del sector

Fira de la biomassa a Vic!

Ja està aprovat i signat el protocol d’acord per la constitució del clúster de la biomassa a Catalunya, amb la presència d’Antoni Trasobares, director general de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, de la directora de l’ICAEN, Mercè Rius, i del director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Denis Boglio. Aquesta mesura forma part del desenvolupament de l’Estratègia catalana per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, engegada pel Govern de Catalunya l’any 2014. Antecedents A finals de 2012, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) va encarregar un estudi estratègic sobre el sector forestal i de la transformació de la fusta de Catalunya, que en les seves conclusions va recomanar la creació d’un clúster de la Biomassa a Catalunya.